Valtras nye motorer benytter kun AdBlue

02-12-2014

De strenge Tier 4 Final krav kræver meget af motorproducenterne, og Agco power lever op til kravene med ren SCR-teknologi i ny Valtra T-serie.

 

De nye Valtra T-serie har fået nye motorer med ren SCR-teknologi for at overholde Tier 4 Final. Fotos: Morten Damsgaard.

Maskinbladet, Tyskland

Sammen med lanceringen af den nye Valtra T-serie, viste Valtra også den nye seks cylindrede 7,4 ÁWF Agco Power dieselmotor, som lever op til de strenge Tier 4 Final motorkrav.

Tier 4 Final er det sidste step på trappen mod en væsentlig reduktion af både NOx- samt PM-partikler i udstødningsrøgen fra motorer til landbrugskøretøjer.

En så kraftig reduktion, at der skal 180 nye motorer til at forurene ligeså meget som én enkelt gjorde det inden Tier-kravene trådte i kraft i midten af 90'erne.

Det har ikke været en let opgave for de forskellige motorproducenter at leve op til kravene, og mange benytter sig af flere teknologier på én gang for at leve op til kravene, men Agco Power viser nu, at det er muligt at overholde kravene med ren SCR-teknologi.

Ren SCR-teknologi

Den nye AWF motor har hverken DPF-katalysator, variabel turbo eller EGR-teknologi, men blot en vedligeholdelses fri DOC-katalysator foruden SCR-katalysatoren.

- Hemmeligheden ligger i, at der ved indsugningen sidder et spjæld, som er elektroniske styret fra motorstyringen, og spjældet sørger for en hurtigere opvarmning af motortemperaturen, fortæller Marko Pinola.

Når udstødningstemperaturen overstiger 200 grader begynder indsprøjtningen af AdBlue, at ske, og forbruget af AdBlue opgiver Valtra til omkring ni procent af brændstofforbruget, afhængigt af arbejdsopgaven.

At motoren hurtig bliver varmet op, og AdBluen dermed hurtigere bliver indsprøjtet i arbejdsprocessen, gør det muligt at overholde de strenge krav, uden ekstra brug af EGR-teknologien.

Turboen har wastegate-teknik, som er elektronisk styret, hvilket betyder, at der bliver sat ladetryk allerede ved 1.000 motoromdrejninger, og når omdrejningerne stiger til et vis punkt, vil turben lukke af, og lede luften uden om turboen.

DOC-katalysatoren i motorrummet er vedligeholdesfrit, og her iltets udstødningsgassen, så AdBluen har lettere med at reagere med udstødningsgassen inden SCR-katalysatoren, hvor udstødningsgas og AdBlue reagere og danner kvælstof samt vandmolekyler.

SCR-katalysatorens pumpemodul har et enkelt filter, som skal udskiftes ved 1.200 timers service. Filteren er let tilgængeligt under venstre trinbræt.

At Agco Power ikke benytter EGR-teknologi på motoren betyder blandt andet, at der ikke kommer sod i motorolien, og Valtra kan dermed køre med et serviceinterval på hele 600 timer for motorolie samt filtere.

Gennemprøvet teknik

Både motor og den nye T-serie fra Valtra har gennemgået store test før lancering.

- Det var vores klare plan fra start, at vi skulle være hundred procent klar til levering af de første traktorer umiddelbart efter lanceringen, fortæller Mikko Lehikonen, marketingchef hos Valtra.

Han fortæller, at projektet startede for seks år siden, og allerede for fire år siden var den første prototype klar til arbejdet i marken.

- Der er blevet kørt meget hårde test siden, hvor 20 test-traktorer har været i gang i 40.000 timer og brugt mere end én million liter brændstof, forklarer Mikko Lehikonen og uddyber:

- Der er blevet kørt under meget forskellige forhold - helt fra Lapland i 25 graders frost til 35 graders varme i Portugal, og naturligvis i mange vejr- og klima-forhold derimellem.

Han fortæller, at det både stiller krav til motor, men også transmission og hydraulik på traktoren.

- Men der er ingen tvivl om, at vi har stor erfaring i SCR-motorer, da vi i 2008 sendte den første SCR-motor på markedet til traktorer. Den første SCR-motor blev lagt i en Massey Ferguson 8690.

Moderne motorteknologi

SCR - Selective Catalytic Reduction - Adblue reagere i SCR-katalysatoren med udstødningsgassen.

DOC - Diesel Oxygen Catalyist - Udstødningsgassen iltes før AdBlue bliver sprøjtet ind i systemet.

EGR - Exhaust Gas Recirkulation - Forbrændt diesel genbruges i forbrændingen. Kan ske intern og ekstern.

DPF - Diesel Partikel Filter - Sodpartikler brændes op i DPF-katalysatoren.

Ultimate Web