Obligatoriske sprøjtesyn

16-01-2014

 

OBLIGATORISKE SPRØJTESYN

Alle der har CVR 0-1-2 skal have deres sprøjte synet inden 26. november 2014.
Vi har uddannede synsinspektører der kan varetage disse syn.
Læs evt. mere på miljøstyrelsens hjemmeside.

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Bekaempelsesmidler/Pesticider/Bruger+af+pesticider/synafsproejter/

 

Ultimate Web