Information om Skanderborg Maskinforretning's politik vedr. persondata.

24-05-2018

 

Skanderborg Maskinforretning’s politik vedr. kunders og

samarbejdspartneres persondata

 

Generelt om oplysninger

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Skanderborg Maskinforretning A/S behandler

persondata og cookies. Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar

fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, og købshistorik.  

En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på Skanderborg Maskinforretning´s

hjemmesider. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor længe, men giver os

ikke information om, hvem du er. 

 

Hvilke persondata modtager Skanderborg Maskinforretning A/S

Skanderborg Maskinforretning A/S registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig,

herunder ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os.

Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalingsoplysninger

og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik.

Når du færdes på Skanderborg Maskinforretning A/S hjemmesider, indsamles oplysninger om din IP-adresse,

din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår.

Ønsker du ikke at Skanderborg Maskinforretning A/S behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer

eller ydelser hos os.

 

Hvad bruges personoplysningerne til?

Skanderborg Maskinforretning A/S bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi på e-mail sende dig nyhedsbreve.

Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a.

kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside.

Skanderborg Maskinforretning A/S behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde

vore forpligtelser overfor dig som kontraktpart.

 

Hvem videregiver Skanderborg Maskinforretning A/S personoplysninger til?

De personoplysninger, du afgiver til Skanderborg Maskinforretning A/S som led i en kontrakt, bruger

vi til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af

aftalen med dig. Eksempelvis, hvis du i forbindelse med et varekøb hos os får en garanti fra producenten

med i købet, vil oplysning om dit navn, adresse og dit køb tilgå vareproducenten, der anvender oplysningerne

til at oprette garantien hos sig. Hvis du senere ønsker at gøre brug af garantien, vil det typisk medføre at

relevante dele af dine kontaktdetaljer, købshistorik samt årsagen til anvendelse af garantibestemmelsen

bliver overført til producenten af den vare, garantien angår. En del, men ikke alle, importører og producenter

af vores varer er baseret i EU.

Et andet eksempel er leasing. Hvis du i forbindelse med et køb hos os ønsker at afsøge mulighederne for

leasing i stedet, kan Skanderborg Maskinforretning A/S som et led i aftalen med dig videregive oplysningerne

fra en foreløbig købskontrakt til det eller de leasingselskaber, vi samarbejder med.

Vores data opbevares og beskyttes i en cloudløsning, der er baseret i EU    

Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

 

Hvordan beskyttes dine data?

Skanderborg Maskinforretning A/S er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data.

Skanderborg Maskinforretning A/S træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt

eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab,

misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi

ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år

efter ophørt medlemskab eller efter sidste kontakt ved køb af varer eller services.

 

Særligt om cookies

Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du

Skanderborg Maskinforretning A/S brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste besøg.

Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende nedenstående vejledning:

http://minecookies.org/cookiehandtering/

 

Dine rettigheder

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data

samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange

forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset - eller slettet,

hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.

Hvis du har spørgsmål til Skanderborg Maskinforretning A/S behandling af dine data eller af vores hjemmesides

brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til Skanderborg Maskinforretning A/S per

telefon, e-mail eller post. Kontaktoplysningerne fremgår på vores hjemmeside.

Ønsker du efter henvendelse til Skanderborg Maskinforretning A/S at klage over virksomhedens behandling

af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Ultimate Web