Valtra traktorer

 Kort om Valtra

Driftssikre traktorer

Valtra Inc. Udvikler, producerer, markedsfører og servicerer Valtra traktorer.

Valtra traktorer er kendt for deres driftssikkerhed og alsidighed, deres lange levetid - og ikke mindst de nordiske rødder. Hver eneste traktor leveres med det udstyr og de specifikationer, som kunden ønsker. Desuden er traktorerne konstrueret til at kunne modstå selv det mest barske klima. Resultatet er toppræstationer under alle tænkelige arbejdsforhold.

Valtra i Danmark

Lantmännen Maskin DK A/S, der har hovedsæde i Fredericia, markedsfører og sælger Valtra traktorer i Danmark via 29 lokale forhandlere over hele landet.

Valtra globalt

Valtra er den førende aktør i Norden indenfor fremstilling og servicering af traktorer, og i Sydamerika nyder Valtra stigende popularitet. Traktormærket sælges i mere end 75 lande.

Valtra har 2.300 ansatte, som arbejder med produktion, udvikling og service på talrige lokaliteter over hele verden. Valtra producerer 18.000 ”skræddersyede” traktorer om året på vore hypermoderne fabrikker i Finland og Brasilien.

Valtra´s værdier

Værdierne er Valtra’s fundament. De er grundlaget for alle beslutninger, og de er styrende for forholdet til kunderne, leverandører og distributører samt til moderselskabet og alle andre. De fem kerneværdier er team play, åbenhed, troværdighed, initiativ og respekt.

Team play
Organisationen bygger på teamwork. De bedste resultater opnås, hvis ansvaret og æren for at udføre kvalitetsarbejde overlades til erfarne enkeltpersoner, som arbejder mod fælles mål sammen med deres kolleger.

Åbenhed
Godt team play er kun muligt i et åbent og kreativt arbejdsmiljø. Åbenheden betyder, at Valtra kan informere optimalt - også når der er tale om ubehagelige nyheder - uden forsinkelse. Åbenhed virker fremmende på konstruktive evalueringer blandt teammedlemmer og hjælper til stadige forbedringer.

Troværdighed
Troværdighed bygger hos Valtra på ærlighed og loyalitet. De lover ikke mere, end de kan holde, og de holder det, de lover. Sådan sikres det, at deres produkter er af en høj kvalitet og har en lang levetid. Hertil kommer, at der ydes en hurtig og god service.

Initiativ
Valtra’s teammedlemmer er selvstændige individer, som har kompetence til at arbejde selvstændigt. De fremmer kreativitet, initiativ og innovation.

Respekt
Hos Valtra behandles andre med respekt - og som de gerne selv vil behandles. Valtra accepterer forskellighed og ser værdien i forskellige kulturer.

 

Miljøbeskyttelse

På grund af den nordiske tradition lægger Valtra stor vægt på at beskytte miljø og naturområder. I alle led, lige fra produktionsfaciliteterne til udviklingen af nye produkter, forsøger de at være på forkant med at finde løsninger, så miljøet beskyttes stadigt bedre.

Eksempler på, hvordan Valtra beskytter miljøet

  • Allerede i 2000 blev Valtra tildelt ISO 14001 miljøcertificat. Miljøreguleringer har ikke været en belastning for Valtra. Tværtimod har de været glade for at tilpasse sig miljøkravene.
  • Valtra foretager betydelige investeringer for at gøre deres aktiviteter mere miljøvenlige. I øjeblikket investeres i grøn varmeenergi fra afbrænding af spildtræ samt et luftrensesystem, hvor dampene forbrændes fra opløsningsmidlerne fra den maleafdeling, hvor chassiserne males.
  • Valtra fokuserer meget på at spare på naturressourcerne. Det gør de ved at reducere spildet samt ved genbrug. Affald fra traktorfabrikken sorteres op i 26 forskellige grupper. Desuden er der taget succesfulde initiativer til at reducere antallet af udprintninger, ligesom vi har afskaffet brugen af engangsservice- og bestik.

Sådan skåner Valtra traktorer miljøet
Effektiv og økonomisk traktorkørsel er sædvanligvis også miljøvenlig. Valtra’s produktudvikling og unikke traktortilbehør gør det muligt for kunderne at udføre traktorarbejdet på en effektiv og miljøvenlig måde. Her er der nogle få eksemler:

  • EcoPower motorer, EcoSpeed transmissioner og lette konstruktioner øger traktorernes effektivitet.
  • Muligheden for at bruge biodiesel samt motorer med lave tomgangshastigheder bidrager til at beskytte naturressourcerne.
  • Automatisk styring begrænser overlapninger og ubearbejdede striber i marken, hvorved den samlede traktorkørsel reduceres.
  • TwinTrac systemet, som gør det muligt også at køre baglæns med traktoren i marken, reducerer behovet for maskinindkøb.

 

Valtra´s historie

Valtra har produceret traktorer siden 1951, men selskabets rødder går helt tilbage til 1800-tallet. Nutidens Valtra traktorer repræsenterer en sammensmeltning af to traditioner, nemlig finske Valmet samt svenske Volvo BM, der har rødder i Eskilstuna Mekaniska Werkstad, grundlagt af Theofron Munktell i 1832.

Lige siden begyndelsen har Valmet gennemgået store forandringer i en løbende udviklingsproces. Ikke blot gennem navneskifterne fra Valmet til først ValtraValmet og siden til Valtra, men også gennem produktudvikling og udvikling af servicen.

Find mere om Valtra´s historie på http://history.valtra.com - og om deres 60 års jubilæum på http://www.valtra60.com.

 

Ultimate Web